Świerkot TECH AGRO Sp. z o.o.

Moczydło 1

32-210 Książ Wielki

Tel.:41 386 64 54

E-Mail: biuro@maszynydlarolnika.pl

Osoby upoważnione do reprezentacji firmy: Świerkot Grzegorz, Basta Ireneusz

Nr rejestru handlowego / wpisu do ewidencji: REGON: 122417139

Sąd właściwy:  
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

NIP:  6832076778